Vi anbefaler du skifter til en anden browser eks. Chrome, Edge, Safari eller Firefox
hero image

Garanti & service

Vi retter brillen i hele dens levetid!

Hos DinOptik

Det er vigtigt du er tilfreds

God service er vigtigt for os, for vi skal leve af, at du er tilfreds. Derfor er du altid velkommen, hvis der skulle være det mindste med din brille eks. når du skal have rettet brillen eller skiftet næsepuder.

Til gengæld håber vi, du vil anbefale os til dem du kender. Skulle det ske, at der opstår en produktionsrelateret fejl på dine glas eller dit stel, sørger vi for at udbedre fejlen. Reklamationsretten gælder i to år fra du køber brillen.

Vi tager hånd om dine problemer

Tilvænningsgaranti

Når du køber en flerstyrkebrille med glidende overgang, skal du vænne dig til glassene. Hvor længe tilvænningsperioden er, afhænger af om mange forskellige ting. F.eks. hvis du er førstegangs bruger af flerstyrkebriller, hvor stor en korrektionsændring, der er lavet for dit syn eller hvis du har været vant til en ældre glastype.

Perioden kan tage alt fra nogle dage til nogle uger. Såfremt du ikke kan vænne dig til glassene, bytter vi gratis dine glas til enkeltstyrke. Tilvænningsgarantien gælder i to måneder fra du modtager brillen.

Vær opmærksom på, at komme ind til os, hvis du har udfordringer. Det er ofte tilretningen, der skal ændres.

Farveskift

Hvis du ikke kan vænne dig til farveskiftet, bytter vi dem uden beregning til klare brilleglas i op til 2 måneder efter, du har købt brillen.

Reklamationsret

Skulle det ske, at der opstår en produktionsrelateret fejl på dine glas eller dit stel, sørger vi for at udbedre fejlen. Reklamationsretten gælder i to år fra du køber brillen.

hero image

Vil du dækkes yderligere

Serviceaftale

Hvis du ønsker en ordning der gælder, hvor garantien ikke gælder, kan du tilkøbe en serviceaftale.

Denne dækker f.eks. ridser i glassene.

Briller med tryghed

Serviceaftale

En serviceaftale eller en forsikring er en rigtig god ide, når du vil være dækket godt ind hvis uheldet er ude.
Flerstyrkebrille = 600 kr. (Svarende til 25 kr. i 24 mdr.)
Enkeltstyrkebrille = 360 kr. (Svarende til 15 kr. i 24 mdr.)

Taber du din brille eller får ridset dine glas, er det super ærgerligt… Derfor er det rart at have en serviceaftale der dækker.
Falder du evt. og lander på din brille er du dækket og får enten repareret eller erstattet din brille.
Kort sagt… Fremvis din defekte brille i butikken og vi får skaden udbedret.

Betingelser kort

  • Ingen afskrivning på brillen
  • Hurtig taksering af skade (Typis indenfor 1 time).
  • Både glas og stel er omfattet af serviceaftalen
  • Dækker 24 mdr. fra købsdato af brille
  • Selvrisiko 20% af brillens pris
  • Gælder for brille med samme glastype, styrke og stel
  • Serviceaftalen ophører når den er anvendt
  • Dækker ikke små ridser af mindre kosmetisk betydning eller hærværk, tyveri og forlis

Du er selvfølgelig dækket ind af reklamationsret i 24 mdr. Serviceaftalen dækker det der er udover reklamationsretten.

Alt det med småt

Serviceaftalebetingelser

Fortrydelsesret
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34, kan du 14 dage efter købet fortryde, at du har købt Serviceaftalen. Du henvender dig blot i butikken, inden 14 dage efter købet.

Dækning
Serviceaftalen dækker, uanset hvor i verden brillen befinder sig på skadetidspunktet.

Serviceaftalen dækker brillen som den er købt til.

Serviceaftalen dækker pludselige udefrakommende skader. Det vil sige skader, der sker uventet og pludseligt på et tidspunkt og ikke over længere tid.

Selvrisiko
Der er selvrisiko på 20% af brillens købspris. Selvrisikoen betales inden brillen repareres eller erstattes.

Løbetid
Serviceaftalen gælder i 24 mdr. fra købsdato af brille.
Serviceaftalen ophører, hvis der er ydet dækning.
Der udbetales ikke kompensation for resterende løbetid ved skade.

Anmeldelse af skade
Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til DinOptik, ved personlig henvendelse med brillen. Når du anmelder en skade gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om Forsikringsaftaler. Du skal afværge eller begrænse en skade, det vil eks. sige du skal sikre dig at skaden ikke udvikler sig.

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage over DinOptik afgørelse omkring dækning af din brille: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Tlf. 33 15 89 00

Du skal sende klagen til Ankenævnet på deres klageformular og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageformular og girokort til betaling af gebyr kan du få hos Ankenævnet for Forsikring www.ankeforsikring.dk

Lovgivning
Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen/serviceaftalen. Efter lov om forsikringsaftaler kan din erstatning nedsættes eller helt bortfalde samt medføre bøde/fængselsstraf, hvis du med overlæg (svigagtigt) har tilbageholdt oplysninger, eller bevidst har givet urigtige oplysninger med betydning for Serviceaftalen. Urigtige oplysninger/svindel vil blive politianmeldt.

Hvilke skader dækker Serviceaftalen ikke
• Skader som følge af brand, tyveri, simpelt tyveri eller bortkomst/forlis
• Væsker/kemikalier der skader brillen (anvend udelukkende DinOptik brillerens)
• Kosmetiske skader herunder mindre ridser/skrammer
• Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering
• Skader, som er lavet med vilje (forsætligt)
• Almindelig vedligeholdelse
• Skader på eftermonterede komponenter
• Skader eller fejl, som opstår efter et uautoriseret indgreb på brillen
• Skader der er som følge af alvorlig skødesløshed (grov uagtsomhed)
• Serviceaftalen dækker ikke udgifter til service, på et fejlfrit produkt
• Udgifter til justering og/eller fejlfinding på en fejlfri brille
• Force majeure: Krig, krigslignende handlinger, naturkatastrofer, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer.
• Uautoriserede indgreb. Brillen må udelukkende serviceres af DinOptik, ellers bortfalder Serviceaftalen.

Udbedring af skade
DinOptik kan vælge mellem følgende måder at erstatte det skadede produkt på efter en skade:
Reparation: DinOptik betaler reparation så brillen kommer i samme stand som før skaden. Ved samme stand forstår DinOptik, at brillen i sin anvendelse og udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for forsikrede som før skaden.
Totalskade/genlevering: Vurdere DinOptik, at reparationsudgifterne overstiger værdien af en tilsvarende brille, er brillen totalskadet. Er brillen totalskadet, erstattes den med en tilsvarende brille med højst den købspris, der fremgår af kvitteringen eller købsbeviset.

Kontanterstatning
DinOptik giver ikke kontanterstatning.